Bloemenpluktuin De Schans Weert

Pluk de Dag, Pluk zelf je Boeket!

NIEUWS

In 2023 loopt het plukseizoen van eind juni 2023 tot en met half september 2023. Exacte data en openingstijden volgen te zijner tijd. Houd onze website in de gaten. We hopen je dan (weer) te mogen begroeten in onze bloemenpluktuin!

Het zaaiseizoen is begonnen op 1 maart voor het seizoen 2023. We houden je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in en rondom onze Bloemenpluktuin via dit onderdeel van de website middels berichten die hier van tijd tot tijd zullen worden geplaatst. Tot gauw!

BERICHT 13 MEI

Vanaf heden is er restantenverkoop op een verkoopstand aan het erf. De voorgezaaide planten zijn voor een deel al gepoot en de restanten hiervan worden verkocht in een potje. De eenjarigen die rechtstreeks in het bed zijn gezaaid komen inmiddels boven.

BERICHT 3 MEI 2023

Afgelopen dagen is er hard gewerkt om de zaden van de bloemen die rechtstreeks in de bedden worden gezaaid in de grond te krijgen. Nu maar hopen op groeizaam weer!

Naarmate de kans op nachtvorst alsmaar kleiner wordt gaan we bekijken of we kunnen beginnen met het poten van de voorgezaaide planten. Maar dan eerst nog flink schoffelen en spitten.

BERICHT 27 APRIL 2023

Vanaf ongeveer half mei is er restantenverkoop van voorgezaaide snijbloemen aan ons erf. Zie voor meer informatie de pagina Home/Openingstijden.

BERICHT 23 APRIL 2023

Voor aankomende week wordt nog koud weer voorspeld. De eerste week van mei daarentegen ziet er zonnig en warm uit volgens de voorspellingen. Inmiddels staan er heel wat kratten met voorgezaaide planten overdag af te harden op aanhangwagens. Nog steeds wordt de kas aangevuld met zaailingen die zijn verspeend. Ijsheiligen is van 11 tot 14 mei. Dit zijn de laatste vorstdagen. Dit betekent het einde van de kans op schadelijke nachtvorst. Na deze periode kunnen de eenjarigen die voldoende zijn afgehard de grond in; eenjarigen verdragen immers geen vorst. Daarnaast kunnen de zaden van de bloemen die rechtstreeks in het bed worden gezaaid hopelijk de grond in. De vereiste hierbij voor bijvoorbeeld zinnia's is dat het minimaal 15 graden is overdag. We hopen dus op beter weer dat ook aanhoudt!

BERICHT 18 APRIL 2023

Afgelopen week is het dahliabed verder aangelegd, dat wil zeggen dat het gras nu in zijn geheel omgespit is en de paden aangelegd zijn. De dahliaknollen zijn gepoot in de grond. Daarnaast zijn de eerste planten uit het kasje gehaald om buiten af te kunnen harden. Dat wil zeggen dat ze af en toe enige uren worden buitengezet om te kunnen wennen aan zon, wind en regen. Wekelijks wordt er nog steeds voorgezaaid en verspeend. Het weer is nog steeds niet erg zonnig, hetgeen zorgt voor enige vertraging in de groei van de planten.

BERICHT 6 APRIL 2023

We hebben enkele nachten met vorst achter de rug. Tijdens deze periode hebben we de plantjes uit het kasje in de garage gezet. Hopelijk zijn we voor de rest van het seizoen van dit probleem verlost.

BERICHT 25 MAART 2023

Het is nog steeds nat en koud. De planten in het kasje groeien daarom nog niet zo snel. Maar dit kan natuurlijk zomaar weer gaan veranderen! De grasrandjes naast de bedden zijn inmiddels netjes afgestoken. Gelegenheid om het dahlia bed om te spitten is er nog niet veel geweest gezien de weersomstandigheden, maar er is inmiddels wel een gedeelte alweer van gedaan. Wekelijks wordt er nog voorgezaaid en verspeend.

BERICHT 18 MAART 2023

Het is nat in de tuin! Gelegenheid om het nieuwe bed voor de dahlia's om te spitten is er daarom nog niet geweest. Er wordt volop voor gezaaid en het kweekkasje staat inmiddels al halfvol met de meest mooie soorten. De pluktuin is inmiddels deels opgeruimd en gesnoeid. De vaste planten zie je alweer boven komen.

BERICHT 26 FEB 2023

In oktober 2022 is een ruime selectie gemaakt van zaden, die toen zijn besteld voor dit komende seizoen. Het zaaiseizoen begint op 1 maart aanstaande voor het seizoen 2023.

De zaden zijn op de volgende manier onder te verdelen:

Zaden voor bloemen die worden voorgezaaid, dat wil zeggen opgetrokken in de kas in maart/april/mei en nadien uitgeplant (vanaf half mei) in de bloembedden. Zaden voor bloemen die rechtstreeks in de bloembedden (pluktuin) worden gezaaid. Dit rechtstreeks zaaien gebeurt voornamelijk in april/mei. De verdeling voorzaaien/rechtstreeks in bed zaaien is ongeveer 50/50.

In februari/maart wordt het oude materiaal in de tuin opgeruimd waaronder blad, dor materiaal en onkruid en worden de aanwezige vaste planten ook gesnoeid.

Daarnaast hebben we dahliaknollen die worden gepoot in april. Hiervoor is een nieuw extra stukje grond bij gepakt die tevens dit jaar toe gaat behoren aan de pluktuin. Dit gedeelte wordt komende maand omgespit. E-mailen
Map
Info